Huisregels

De leden hebben zich te houden aan de bepalingen van de sportschool:

 • Bij het betreden van onze sportschool gaat u akkoord met de huisregels van Kickboxing Steenwijk!
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden!
 • Kickboxing Steenwijk is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Een ieder die deelneemt aan de trainingen/lessen doet dat op eigen risico. Kickboxing Steenwijk is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel. Kickboxing Steenwijk kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Een ieder die mee doet aan de training/les dient tenminste 5 minuten voor aanvang van de les in de dojo aanwezig te zijn.
 • Voor de training/les begint dient men bijzonderheden over de gezondheid aan te geven bij de leraar. (ook medicijngebruik kan van invloed zijn op uw lichamelijke/geestelijke gesteldheid).
 • Alle leden hebben het recht om ongestoord te trainen. Wij verzoeken u om hinderlijk en storend gedrag, evenals het voortijdig verlaten van groepstrainingen/lessen (behoudens ingeval van nood of wanneer dit vooraf met de leraar is overlegd), achterwege te laten.
 • Men dient gekleed te zijn in schone sportkleding. De sportkleding dient geschikt te zijn voor de training/les die u gaat volgen.
 • Men dient tijdens de trainingen/lessen handschoenen en scheenbeschermers te dragen die door de sportschool/leraar goed bevonden zijn. Dit ter bescherming van u zelf en anderen.
 • Het dragen van bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje en een tok, is bij de trainingen/lessen verplicht. (uitgezonderd van zaktrainingen).
 • Voor de persoonlijke hygiëne geld,  korte nagels en een schoon/fris lichaam!
 • Tijdens instructies gedurende de training/les zal men zich onthouden van opmerkingen, en zich discreet gedragen.
 • Gebruik apparatuur en materiaal alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Tevens dient u de trainingsmaterialen na gebruik schoon te maken en terug te leggen/zetten op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Tijdens de trainingen/lessen zal men aandachtig de instructies volgen.
 • Men zal niet zonder overleg met de leraar de dojo op eigen initiatief verlaten.
 • Men zal eenieder met respect behandelen en elkaar bijstaan en motiveren om zo tot een hoger niveau te komen. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Kickboxing Steenwijk streeft ernaar een rustige en veilige trainingsomgeving te bieden. Om deze reden verzoeken wij ouders om hun kinderen niet zonder begeleiding in de sportschool te laten rondlopen. Daarnaast is het voor kinderen verboden om zich alleen in de trainingsruimten te begeven.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Verkoop activiteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Kickboxing Steenwijk.
 • Men zal geen misbruik maken van hetgeen in de sportschool is geleerd. Bij ernstige misdragingen kan u de toegang tot de sportschool ontzegt worden.
 • Men zal zich binnen én buiten de sportschool respectvol gedragen.
 • Op en nabij de sportschool zal men geen vuil laten slingeren en gebruik maken van de afvalcontainers.
 • Gekochte consumpties en/of materialen dienen direct te worden afgerekend.
 • Onze kleedruimten zijn toegankelijk voor alle leden. Wij verzoeken u daarom geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. Kickboxing Steenwijk is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Men zal geen overlast veroorzaken voor de nabijgelegen bedrijven in de buurt van Kickboxing Steenwijk.
 • Uw leden-pas is uw bewijs van lidmaatschap. Zonder leden-pas krijgt u in principe geen toegang tot de sportschool en de trainingen. Bij verlies worden de kosten voor het aanmaken van een nieuwe leden-pas op u verhaald.
 • Men dient elke maand op tijd de contributie te voldoen. Ieder eerste les van de maand, in het vooraf te betalen.
 • Men zal voor de trainingen/lessen geen alcohol nuttigen of middelen consumeren die uw bewustzijn sterk kunnen beïnvloeden.
 • Als u door Kickboxing Steenwijk de toegang tot de sportschool en de directe nabijheid van de sportschool wordt ontzegt, zal u daaraan gehoor geven.
 • Als u als u zich als lid ernstig heeft misdragen (zowel binnen als buiten de sportschool) kan Kickboxing Steenwijk u als lid royeren. Kickboxing Steenwijk is altijd bevoegd om, namens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of definitief de toegang te ontzeggen tot de sportschool en om de lidmaatschap-overeenkomst per direct op te zeggen. U krijgt in dit geval geen teruggave van contributiegeld.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie!